In het nieuws

Op deze pagina verschijnen besprekingen, nieuws en andere berichten omtrent onze producten.


20 november 2014

'Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels 2014' wordt besproken door gebiedsontwikkeling.nu: "De verdienste van vergunningvrij bouwen is vooral dat het razendsnel verschenen is na de wetswijziging. Daardoor is het op dit moment een van de weinige bronnen die een compleet, coherent en up-to-date overzicht biedt."


11 november 2014

Alice Boersma, als jurist gespecialiseerd in jeugd en ggz, bespreekt op verzoek van kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie de uitgave 'Jeugdwet, tekst en toelichting': "Voor mij als jurist is dit boek zeker van nut, omdat het me een heleboel zoekwerk scheelt."


1 augustus 2014

Tijdschrift Bouwregels in de Praktijk bespreekt de uitgave Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 2013-2014’: “De uitgave is zeer praktisch voor de dagelijkse praktijk van adviseurs en overheidsorganen.”


4 juli 2014

Tijdschrift Grondzaken in de Praktijk bespreekt in juli 2014 de uitgave Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 2013-2014’: “ Door de samenvatting en rangschikking wordt van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart gebracht. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.”


19 mei 2014
Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht wordt besproken door het Praktijktijdschrift Omgevingsrecht (PRO): "Het boek schetst een duidelijk en toegankelijk beeld van het brede terrein van het omgevingsrecht, waarbij terecht de Wabo centraal wordt gesteld. (...) Al met al een prettig leesbaar boek, geschreven door en voor praktijkmensen, ook voor degenen onder hen die niet op alle onderdelen van het omgevingsrecht even goed thuis zijn."


1 mei 2014

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht wordt in Tijdschrift voor Bouwrecht besproken: “H.D. Romburgh heeft in dit handboek inzicht in de hoofdlijnen van het aanbestedingsrecht en deze procedureregels.. Deze uitgave biedt een stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012.”


22 april 2014
Het Praktijktijdschrift Omgevingsrecht (PRO) noemt het Handboek Bodembeschermingsrecht "een waardevol en eigenlijk ook onmisbaar naslagwerk voor een ieder die binnen dit vakgebied werkzaam is, ongeacht of men nu een juridische of een technische achtergrond heeft."


19 maart 2014
Het eerste exemplaar van ABC voor raadsleden is aangeboden aan minister Plasterk van BZK. In een reactie liet de bewindsman weten, het belang van dit boek te onderschrijven: "een raadslid gaat voor de inhoud, maar kan niet zonder kennis van het juridisch kader rondom het raadswerk."


18 maart 2014
Frank Agterberg, programmadirecteur van SKBodem beschrijft het Handboek Bodembeschermingsrecht als “Een goede introductie en systematische beschrijving van historie en actualiteit van de complexe wetgeving van bodembescherming, toegeschreven naar en met sprekende voorbeelden uit de praktijk.”


11 maart 2014
Het Tijdschrift Piloot en Vliegtuig beschrijft de uitgave Inleiding Luchtrecht als "veel meer dan een 'taai en saai' studieboek. De inhoud blijkt veel dichter bij je te staan dan oorspronkelijk gedacht. Het boek is te gebruiken als naslagwerk, maar ook als bron voor (zelf)studie."


1 maart 2014

Tijdschrift Onze Luchtmacht over Inleiding Luchtrecht van mr. dr. R. M. Schnitker: “De auteur is ruim dertig jaar actief op het gebied van het luchtrecht en weet waarover hij praat. Zijn handboek is geschreven voor iedereen die tijdens zijn opleiding of in de praktijk in aanraking komt met het luchtrecht, maar is tevens geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de rol en de reikwijdte van het luchtrecht.”


11 februari 2014
Omgevingswet: Eenvoudig Beter noemt de uitgave Awb en Ruimte als interessante publicatie. De site beschrijft de koppeling tussen die gelegd wordt tussen de wet en de praktijk van diegenen die werkzaam zijn in het ruimtelijk ordeningsrecht.


13 januari 2014
Het online vertrekpunt voor de milieuprofessional, Mileufocus.nl kiest deze week het Handboek Bodembeschermingsrecht als boek van de week. De site prijst het volledige overzicht van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht.


18 november 2013
Cobouw kaart het actuele probleem rondom huisvesting van arbeidsmigranten aan door Fred Emmerik, auteur van het boek 'Huisvesting van arbeidsmigranten' te citeren: "Gemeenten hadden veel meer kunnen doen om het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten op te lossen. Laksheid heeft ervoor gezorgd dat de problematiek nog steeds speelt." (Gemeenten schuldig aan slechte behuizing arbeidsmigranten, Cobouw 14 november 2013)


18 september 2013
Auteur Gerwin Gabry vertelt over
structuur- en omgevingsvisies in een interview met Cobouw ('Wispelturige politici wegen zwaar bij omgevingsvisie', Cobouw 2 september 2013)


30 juli 2013
Op onze speciaal opgezette Kennisbank Aanbestedingswet 2012 zijn diverse nieuwtjes verschenen sinds de invoering van de Wet. Onder meer het Engelse 'Model Eigen Verklaringen' is hier te vinden alsmede diverse Klachten. Kijk op: http://www.aw2012.nl/


13 juni 2013
Archeologie Nederland prijst het boek Archeologie en ruimte in haar recensie (juni 2013): "Het naslagwerk is een handig overzicht waarin ieder aspect van ruimtelijke ordening en archeologie aan bod komt... het boek is daarom een werk dat eigenlijk iedere archeoloog in zijn boekenkast hoort te hebben tussen Homerus en het woordenboek."


3 april 2013
Over de Aanbestedingswet 2012 vertelt onze auteur mr. Hein van der Horst op de voorpagina van Cobouw.


20 maart 2013
Openbaar Bestuur bespreekt Natuur en Ruimte: "Een goed bruikbaar boek.. ook als naslagwerk voor de huidige rechtspraktijk."


11 maart 2013
Professor of Purchasing and Supply Management Arjan van Weele schenkt aandacht aan onze nieuwe uitgave Aanbestedingswet 2012, Tekst & Toelichting op zijn Twitterpagina.


9 november 2012
In VNG magazine zijn Jurisprudentie AWB en Gemeente en Recht besproken. De auteur schrijft over Gemeente en Recht: "Mede door de aansprekende casussen zal dit werk aansluiten bij de belevingswereld van de beleidsmedewerker." Over Jurisprudentie Awb zegt hij: "deze uitgave is juridisch to the point, wat plezierig is als je op zoek bent naar een snel antwoord op een juridische vraag."

15 oktober 2012
Auteur mr. Wessel Bosse van Flex BV: Tekst & Toelichting en Wet Bestuur en Toezicht: Tekst & Toelichting is geïnterviewd in Notariaat Magazine. Hij geeft hierin zijn mening over de zorgplicht van notarissen ten aanzien de controle van verklaringen nu het sinds de invoering van Wet Flex BV niet meer noodzakelijk is dat er een accountantsverklaring en bankverklaring wordt afgegeven bij het oprichten van BV's.Lees hier het interview.