Aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling

Description

Aanleiding
Inzicht hebben in aanbestedings- en staatssteunaspecten van een gebiedsontwikkeling is een noodzaak. De afgelopen tijd verschijnen er steeds meer gerechtelijke uitspraken waaruit blijkt dat het, met het oog op mogelijke vertragingen en schadeclaims, bijzonder belangrijk is om tijdig over deze juridische aspecten na te denken. Deze cursus biedt de nodige achtergronden en inzichten in deze materie.

Inhoud en resultaat
Deze cursus behelst een introductie op dit specifieke thema. De belangrijkste onderdelen worden op overzichtelijke wijze behandeld:

  • Wanneer moet er wel en wanneer hoeft er niet te worden aanbesteed?
  • Wat is de werkelijke status van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling?
  • Wanneer kan er, en op welke wijze, financiële steun worden verleend aan een project, zonder daarbij de Europese regels voor staatssteun te overschrijden?

Aan het eind van de dag kennen de cursisten de belangrijkste elementen van aanbesteden en staatssteun en hoe deze in de praktijk worden toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor specialisten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de juridische aspecten van aanbesteden en staatssteun. Dit kunnen zijn:

  • Projectleiders
  • Vastgoedjuristen
  • Beleidsmedewerkers RO
  • Projectontwikkelaars
  • Gebiedseconomen

Werkzaam bij overheidsinstanties, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus en advocatuur.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal

Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00