Activiteitenbesluit Milieubeheer

Description

Op 1 januari 2014 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het milieudeel van de omgevingsvergunning afgeschaft. Tegelijk met deze afschaffing vervalt ook de tijdelijke aanwijzing van bevoegdheden voor bepaalde afvalbedrijven.

In de wettenbundel Activiteitenbesluit Milieubeheer, inclusief Activiteitenregeling Milieubeheer is de volledige actuele wettekst opgenomen.

De drie grote wijzigingen die een jaar geleden zijn gemaakt in de wet zijn dus eveneens opgenomen:

 1. Opname van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit
  • Diverse agrarische besluiten zijn onder het Activiteitenbesluit gebracht:
   • Besluit landbouw
   • Besluit glastuinbouw
   • Besluit mestbassins
   • Lozingenbesluit bodembescherming
   • Besluit lozingen open teelt en veehouderij
  • Intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) komen onder het Activiteitenbesluit te vallen
 2. Implementatie van de Richtlijn industriele emissies, dit betekent o.a. de opname in het Activiteitenbesluit van:
  • Besluit verbranden afvalstoffen (Bva)
  • Besluit emissie-eisen stookinstallaties A (Bees A)
  • Oplosmiddelenbesluit
 3. wijzigingen in het kader van de derde tranche
  • alle IPPC-bedrijven type C inrichtingen vallen nu onder het Activiteitenbesluit

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789491073625

€29.90

Anderen bekeken ook