Activiteitenbesluit Milieubeheer, Tekst en Toelichting

Description

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer in werking getreden.

In de uitgave Activiteitenbesluit Milieubeheer (en Activiteitenregeling Milieubeheer), Tekst & Toelichting wordt de volledige tekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per artikel zijn de relevante teksten uit de kamerstukken opgenomen, zowel uit de Nota van toelichting bij het oorspronkelijke Activiteitenbesluit als uit de Nota's van toelichting behorend bij latere wijzigingen van het Activiteitenbesluit. De basis van de documenten zijn de Staatsbladen en Staatscouranten.

Deze uitgave biedt een snel inzicht in het Activiteitenbesluit en de bedoeling van de wetgever over een bepaald onderwerp. Het boek is bestemd voor de overheid, bedrijven, juristen, (technische) adviseurs en andere personen en groepen die te maken hebben met milieuregelgeving.

ISBN: 9789491073755

€39.00