Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

Description

Inleiding
De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. Per 1 januari 2012 treedt de modernisering van de monumentenzorg in werking en zeer waarschijnlijk het Barro. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan kan dit leiden tot het stranden van uw besluiten bij de Raad van State. Dit kost tijd en geld.

Doel actualiteitencursus
In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. 
In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw praktijk. Om die reden kunt u invloed uitoefenen op het cursusprogramma. Tot 2 weken voor de cursus kunt u praktijkproblemen over de te behandelen onderwerpen aan de docenten voorleggen. De docenten zullen deze verwerken in het programma. Daarnaast weten wij dat een cursus alleen niet voldoende is om de cursusinformatie volledig in de vingers te krijgen. Daarom krijgt u tot 4 weken na de cursus de gelegenheid om vragen over de behandelde onderwerpen aan de docenten te stellen.  De docenten zullen deze via de e-mail beantwoorden.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:
• juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en of afwijkingsprocedures begeleiden en of opstellen
• vergunningverleners omgeving/bouwen
Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel Ruimtelijk bestuursrecht.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00