Actuele regelgeving woningcorporaties

Description

Inleiding
Rond woningcorporaties is er veel in beweging: schaalvergroting, taakverschuivingen, vastzittende woningmarkt, financiële risico’s, tekortschietend toezicht, etc. Het is niet alleen maar huizen verhuren, de woningcorporatie is meestal ook ontwikkelaar. De organisatie is nog niet altijd ingericht op alle veranderingen. Dat heeft nu eenmaal tijd nodig.

In het veld zijn momenteel veel discussies en ontwikkelingen, bijvoorbeeld:
• Hoe verandert formeel de relatie tussen corporaties en gemeenten (komende herziening Woningwet)?
• Hoe kunnen prestatieafspraken effectiever worden ingezet?
• Hoe kan het toezicht beter ingevuld worden?
• Wat zijn de risico’s met derivaten?
• Hoe zit het met de aanbestedingsplicht van corporaties? En wat kunnen de gevolgen zijn?
• Op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken?
• Wat is de speelruimte van de corporatie bij de inkomensgrens (scheef wonen)?
• Wat zijn de effecten van de ontwikkelingen rond de governance?
• Hoe zit het met de regionale aanpak bij woningcorporaties nu de herziene woningwet uitgaat van het lokale volkshuisvestingbelang?
• Welke veranderingen brengt de herziene Woningwet nog verder met zich mee?

Als we dan focussen op de juridische aspecten: het is niet dus alleen maar huurrecht, maar ook ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, civiel recht, staatssteun, Europees bestuursrecht, aanbestedingsrecht, etc. Het juridisch veld is behoorlijk ruim geworden.

Inhoud
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten die specifiek voor woningcorporaties van belang zijn. Eerst wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen en vervolgens wordt de basis van het volkshuisvestingrecht en aanpalende rechtsgebieden nog eens kort opgefrist. Zo mogelijk wordt afgesloten met tips & trucs.
Leidraad hierbij is: de jurist en degene die juridische taken verricht moet overal wat van af weten, zonder meteen specialist te moeten zijn.
De inhoud van de cursus geeft een goede basis en wordt ook op de actualiteit afgestemd.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers/juristen van woningcorporaties die met de juridische aspecten te maken krijgen, toezichthouders van woningcorporaties, medewerkers bij gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting/wonen, partners van woningcorporaties zoals ontwikkelaars en zorginstellingen juristen van gemeenten en advocaten.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Elke cursist krijgt naast een syllabus met presentaties en relevante artikelen ook de geactualiseerde wettenbundel Regelgeving woningcorporaties.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00