Asbest, Toezicht en handhaving

Description

In Asbest, Toezicht en handhaving wordt de nadruk gelegd op het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest. Deze wetten en regels wijzigen voortdurend en worden steeds complexer.

De gevaren van asbest zijn al lange tijd bekend. Toch is asbest actueler dan ooit. Deze zomer stonden de kranten er vol van. Elke dag wordt asbest ontdekt en bijna altijd is de maatschappelijke onrust groot, niet in de laatste plaats vanwege de grote risico’s voor de volksgezondheid en milieu. Hoewel Nederland al bijna twintig jaar een verbod op het gebruik van asbest kent, zit in ongeveer zeventig procent van alle voor 1993 opgerichte gebouwen nog steeds asbest. Vanwege de risico’s als gevolg van dat asbest is er van de zijde van de overheid veel wet- en regelgeving om de gevaren van asbest te verminderen door middel van toezicht en handhaving.

Mede door de hoeveelheid van de wet- en regelgeving is het onderwerp asbest enorm ‘gejuridiseerd’. Dit boek bevat een overzicht van het wettelijk kader en de belangrijkste jurisprudentie over asbest en geeft een helder en praktisch overzicht van het bestuursrechtelijke kader van asbest.

Auteurs: mr. P.A.J. Huijbregts en mr. T. Segers

ISBN: 9789491073533

20 december verschijnt de tweede druk van deze uitgave


Meer weten? Naast dit boek wordt ook de cursus Update Activiteitenbesluit gegeven in Utrecht.
In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven.
€49.00