Basiscursus Contractvorming onder de Wro

Description

Aanleiding
Inzicht hebben in de kostenverhaalsaspecten van een gebiedsontwikkeling is een noodzaak. Gemeenten hebben te maken met de verplichting om een exploitatieplan bij hun ruimtelijke plannen vast te stellen, tenzij het kostenverhaal “anderszins is geregeld”. Het kostenverhaal kan anderszins geregeld worden door middel van het sluiten van anterieure (exploitatie)overeenkomsten. Maar hoe doe je dat nu? Deze basiscursus biedt inzicht in deze materie.

Inhoud en resultaat
Deze basiscursus behelst een introductie op dit specieke thema. De belangrijkste onderdelen worden op overzichtelijke wijze behandeld. Welke elementen bevat de Wro (grondexploitatie) en welke overeenkomsten kunnen er worden gesloten?

De dag bevat een gedegen introductie van het systeem van het kostenverhaal, het kiezen van de juiste anterieure (of posterieure) overeenkomst, de globale inhoud van dergelijke overeenkomsten en de valkuilen die men daarbij tegen kan komen.

Aan het eind van de dag kennen de cursisten de belangrijkste overeenkomsten en wanneer en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor specialisten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de kostenverhaalsaspecten daarvan. Dit kunnen zijn:

  • Projectleiders
  • Vastgoedjuristen
  • Beleidsmedewerkers RO
  • Projectontwikkelaars
  • Gebiedseconomen
Werkzaam bij overheidsinstanties, projectontwikkelaar, woningcorporaties, adviesbureaus en advocatuur.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal

Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00