Basiscursus Milieurecht

Description

Binnen het omgevingsrecht is milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is. 

Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Na de cursus kent u:
  • de hoofdlijnen van het milieurecht
  • de inhoud van de belangrijkste milieuwet- en regelgeving
  • de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • de rol van de Wabo binnen het milieurecht
Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met milieurecht. Dit kunnen zijn:
  • (juridische) beleidsmedewerkers milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, omgevingsdienst, waterschap en andere overheidsinstanties
  • adviesbureaus en advocatuur

Juridische basiskennis is een pré.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 10 uren rekenen.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.

Kijk hier voor meer informatie, brochures en aanmelden.
€1,095.00