Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

Description

Inhoud en resultaat
Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is een paar jaar geleden grondig herzien, de Crisis- herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en als klap op de vuurpijl kwam de recente invoering van de Wabo. Al deze wetswijzigingen hebben grote gevolgen gehad voor het stelsel. Hoe houdt u nog overzicht?

Deze basiscursus geeft u inzicht in het stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen.
Na de cursus kent u:

  • de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht
  • de plaats binnen het omgevingsrecht
  • de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met ruimtelijk ordeningsrecht. Dit kunnen zijn:

  • (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties
  • adviesbureaus en advocatuur

Juridische basiskennis is een pré.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 10 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal

Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€1,095.00