Bestuursrechtspraak op thema

Description

Bestuursrechtspraak op thema, Jurisprudentie Awb 2013 biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht.

Voor juridisch (beleids)medewerkers bij (lagere) overheden is het belangrijk dat de voor hen belangrijke en relevante rechtspraak op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. De uitgave is een tweede, geactualiseerde druk van Jurisprudentie Awb 2012 en geeft de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2013. In deze nieuwe druk zijn zo’n 110 nieuwe uitspraken verwerkt, stuk voor stuk geselecteerd met het oog op de praktische toepasbaarheid. Het thema “elektronisch bestuurlijk verkeer” is ondergebracht in een apart hoofdstuk, gezien het toenemend aantal (ingrijpende) uitspraken hieromtrent. Ook is in deze druk LJN-nummering vervangen door ECLI in alle opgenomen uitspraken.

Auteur: Olaf Schuwer

ISBN: 9789491073892

INKIJKEXEMPLAAR


Berghauser Pont Academy

Meer weten over de gewijzigde Awb? De cursus Doorwerking van bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht wordt gehouden in Utrecht.


Wetteksten Algemeen Bestuursrecht
In Wetteksten Algemeen Bestuursrecht 2014 zijn de belangrijkste bestuursrechtelijke wetten van algemene betekenis opgenomen.

€49.00