Bestuursrechtspraak op thema (vierde druk)

Description

Bestuursrechtspraak op thema (vierde druk) biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht.

Voor juridisch (beleids)medewerkers bij (lagere) overheden is het belangrijk dat de voor hen belangrijke en relevante rechtspraak op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. De vierde druk geeft de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2015. In vergelijking met de derde druk zijn circa 100 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over alle thema’s; invordering van verbeurde dwangsommen, de belanghebbende, elektronisch bestuurlijk verkeer, de belanghebbende en de relativiteitseis.

Auteur: Olaf Schuwer

ISBN: 9789491930478

Verschenen in november 2015


Deze druk is inmiddels vervangen door de vijfde druk: http://www.berghauserpont.nl/product/bestuursrechtspraak-op-thema-vijfde-druk

€49.00