Bestuursrechtspraak op thema (vijfde druk)

Description

Bestuursrechtspraak op thema (vijfde druk) biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het vervolg rekening moet houden. Echter, steeds weer blijkt dat de gemeentelijke bestuurspraktijk dagelijks aanloopt tegen concrete vragen: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de (met name: Afdelings)rechtspraak?

Voor juridisch (beleids)medewerkers bij (lagere) overheden is het belangrijk dat de voor hen belangrijke en relevante rechtspraak op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. De vijfde druk geeft de stand van de jurisprudentie weer per 30 september 2016. In vergelijking met de vierde druk zijn circa 60 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over verschillende thema's, zoals belanghebbende, verzending en ontvangst, (invordering van) een verbeurde dwangsom, de relativiteitseis (inclusief de nu ook in het bestuursrecht toegelaten correctie-Langemeijer) en de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Auteur: Olaf Schuwer

ISBN: 9789491930737

Verschenen in december 2016

€49.00

Anderen bekeken ook