Boek 2 BW geconsolideerd (tweede druk)

Description

Door invoering van de Flex B.V. en de Wet Bestuur & Toezicht is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ingrijpend gewijzigd. Dit boek boek bevat een vergelijking met de vorige wettekst; zo kunt u in één opslag zien wat er precies per artikel gewijzigd is. Tevens is de uitgave voorzien van margekopjes per artikel zodat via het alfabetisch trefwoordenregister uiterst efficiënt de relevante artikelen te raadplegen zijn.

Een greep uit de wijzigingen m.b.t. de Flex B.V.:

  • Afschaffing regels m.b.t. kapitaalbescherming
  • Flexibele inrichting van de statuten (minder dwingend recht)
  • Nieuwe soorten aandelen (winst- of stemrechtloze aandelen)
  • Gewijzigde geschillenregeling

De Wet Bestuur & Toezicht houdt onder meer in:

  • Een wijziging van de tegenstrijdig belang regeling
  • Codificatie van jurisprudentie van regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Introductie van een nieuwe bestuursstructuur namelijk de one-tier board
  • Regels tot beperking van het aantal toezichthoudende functies voor bestuurders en commissarissen van grote NV's BV's en stichtingen

In deze tweede druk zijn naast de wijzigingen naar aanleiding van de Flex B.V. en de Wet Bestuur & Toezicht, ook de wijzigingen door Wet aanpassing Enquêterecht en door de Wet Corporate Governance Code opgenomen.

Onder redactie van: mr. M.F.E. de Waard-Preller en mr. E.H.F. Haantjes (NautaDutilh)

ISBN: 9789491073489

INKIJKEXEMPLAAR

Wilt u eveneens online toegang tot de wijzigingen in Boek 2 BW inclusief aanverwante wetgeving en kamerstukken, klik dan hier


Naast dit boek kunt u ook de cursus Wwft: toepassing in de praktijk volgen.

€59.00