Boek 2 BW geconsolideerd (vierde druk)

Description

De vierde druk van Boek 2 BW geconsolideerd geeft de doorlopende wettekst van Boek 2 van het BW weer zoals deze luidt op 1 januari 2015.

Sinds 1 oktober 2012 zijn in Boek 2 BW diverse wijzigingen doorgevoerd onder meer met betrekking tot de flexibilisering en de vereenvoudiging van het bv-recht en de Wet bestuur & toezicht. In het afgelopen jaar zijn onder andere de Wet clawback en de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 die een groot aantal fouten uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gehaald, bijgekomen. Het boek bevat een compare tussen de artikelen die zijn gewijzigd of vervallen door invoering van ieder van deze wetten.

De complete lijst van wetswijzigingen die zijn doorgevoerd in deze vierde druk:

-- Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Stb. 2012, 299 & Stb. 2012, 300).
-- Wet bestuur en toezicht (Stb. 2011, 275 & Stb. 2012, 440).
-- Wet aanpassing enqueterecht (Stb. 2012, 274)
-- Wet corporate governance (Stb. 2012. 588).
-- Implementatiewet richtlijn Solvabiliteit II (Stb. 2012, 679)
-- Wet op het accountantsberoep (Stb. 2012, 680)
-- AIFMD-Richtlijn (Stb. 2013, 228)
-- Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Stb. 2013, 302)
-- Wijzigingswet financiele markten 2014 (Stb. 2013, 487)
-- Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2013, 507)
-- Wet clawback (Stb. 2013, 563)
-- Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (Stb. 2014, 540)

Onder redactie van: mr. M.F.E. de Waard-Preller en mr. E.H.F. Haantjes (NautaDutilh)

ISBN: 9789491930195

Verschenen in 2014

€59.00

Anderen bekeken ook