Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (2e druk)

Description

De tweede druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (inclusief Regeling Bouwbesluit 2012) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2013. Deze uitgave bevat een geïntegreerde versie van het Bouwbesluit 2012 waarin de wijzigingen tot en met 1 juli 2013 zijn verwerkt. In het artikelsgewijze deel van de toelichting zijn de na Staatsblad 2011, 416 aangebrachte wijzigingen zo verwerkt dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2013 geldt. In tekst en toelichting van het Bouwbesluit is bovendien aangeduid wanneer er sprake is van na 1 april 2012 aangebrachte wijzigingen.

Tevens zijn in dit nieuwe boek de tekst en toelichting van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals deze vanaf 1 juli 2013 luidt opgenomen. Ook hier is de artikelsgewijze toelichting tot een doorlopende tekst verwerkt.

In aanvulling op de eerdere uitgave zijn in deze tweede druk daarnaast de voor de vergunningsaanvraag relevante delen van de Woningwet en de Wabo opgenomen.

Verder zijn in dit boek opgenomen: een transponeringstabel waarmee het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en een uitgebreid register.

Hiermee is deze nieuwe druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting een bijzonder complete en toch handzame bundel bouwregelgeving, die bij uitstek geschikt is voor de dagelijkse bouwpraktijk.


Auteurs: mr. A. de Jong en ir. J.W. Pothuis


ISBN: 9789491073731


Er verschijnt een nieuwe (derde) druk van deze uitgave op 10 september 2014.


Het Tijdschrift voor Bouwrecht over Bouwbesluit 2012 en Regelgeving Bouwbesluit 2012.


Meer weten over dit onderwerp? U kunt ook de Praktijkmiddag Bouwbesluit 2012 bijwonen in Utrecht.
De handzame bundel
Rechtspraak en regelgeving Bouwrecht bevat de belangrijkste relevante nationale en Europese jurisprudentie en regelgeving op het gebied van bouwrecht. Inclusief de nieuwe Aanbestedingswet 2012.
€59.00