Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (3e druk)

Description

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting - inclusief Regeling Bouwbesluit 2012 (derde druk) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2014, na inwerkingtreding per 1 april 2014 van het wijzigingsbesluit van 21 januari 2014 (Staatsblad 2014, 51) en een ondergeschikte wijziging per 1 juli 2014 (Staatsblad 2014, 232) . Daarnaast bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 april 2014, eveneens met een geïntegreerde toelichting.

Deze derde druk bevat naast de regelgeving verschillende onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Opgenomen is een handzame tabel met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.

Ook is een transponeringstabel opgenomen waarin het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het Bouwbesluit 2012 is verwerkt. Tot slot bevat deze uitgave de brochure “verbouw en functiewijziging” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met ingang van 1 januari 2015 worden de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en de eisen voor thermische isolatie aangescherpt (Staatsblad 2014,342). De nieuwe EPC en de nieuwe voorschriften voor thermische isolatie zijn separaat in dit boek opgenomen, zodat is deze uitgave ook na 1 januari 2015 volledig actueel is.

Hiermee is deze nieuwe druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting een bijzonder complete en toch handzame bundel bouwregelgeving, die bij uitstek geschikt is voor de dagelijkse bouwpraktijk.

Auteurs: mr. A. de Jong en ir. J.W. Pothuis

ISBN: 9789491930089

Bekijk hier het inkijkexemplaar

€59.00