Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (5e druk)

Description

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting - inclusief Regeling Bouwbesluit 2012 (vijfde druk) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2016 (per ingang van 24 november 2015) na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 12 november 2015 (Staatsblad 2015, 425). Daarnaast bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2016, eveneens met een geïntegreerde toelichting.

Deze vijfde druk bevat naast de regelgeving verschillende onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Opgenomen is een handzame tabel met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.

Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het Bouwbesluit 2012 is verwerkt. Hiermee is deze nieuwe druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting een bijzonder complete en toch handzame bundel bouwregelgeving, die bij uitstek geschikt is voor de dagelijkse bouwpraktijk.

Onder redactie van: mr. A. de Jong en ir. J.W. Pothuis

ISBN: 9789491930621

Verschenen in augustus 2016

Bekijk hier een inkijkexemplaar.

Leest u dit boek liever digitaal? Dat kan hier met Omgevingsweb Professional of vraag eerst hier een tijdelijk lidmaatschap aan.

€59.00

Anderen bekeken ook