Cultureel erfgoed en ruimte

Description

In Cultureel erfgoed en ruimte: gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg.

Per 1 januari 2012 is een aantal regels gewijzigd om ons cultureel erfgoed beter te borgen. Dit zijn o.a.:

  • Besluit ruimtelijke ordening (Bro): cultuurhistorie moet expliciet onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afweging in het kader van het bestemmingsplan
  • Besluit omgevingsrecht: vergunningvrij bouwen
  • Monumentenwet: aanwijzing monument vijftigjarengrens versnelling en vereenvoudiging van procedure voor relatief eenvoudige ingrepen.

Met deze aanpassingen geeft de overheid onder het motto van collectie naar connectie invulling aan het beleid zoals beschreven in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg.

Om deze gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg wettelijk te borgen kiest het Rijk ervoor om de zorg voor erfgoed behalve in de (objectgerichte) monumentenwetgeving ook in het ruimtelijke ordeningsstelsel te verankeren. Dit heeft geleid tot concrete aanpassingen van wet- en regelgeving; met name de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2012 maar ook tot andere toepassing van de bestaande instrumenten. In dit boek wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het beschikbare instrumentarium in deze nieuwe context toegepast kan worden.

Auteurs: mr. J. Poelstra ir. A.E. de Graaf en ir. R.J.M.M. Schram

ISBN: 9789491073298

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2011

€39.00

Anderen bekeken ook