De Gemeenteraad en de (nieuwe) Wro

Description

Gemeenteraad en de (nieuwe) Wro beschrijft wat ruimtelijke ordening en grondbeleid is en wat de Wro regelt. Verantwoordelijkheden van rijk provincie en gemeente worden besproken. Uiteengezet wordt wat de bevoegdheden van de verschillende overheidsniveaus zijn.

Het gemeentelijke bestemmingsplan de beheersverordening het projectbesluit het voorbereidingsbesluit de vergunningverlening grondexploitatie onteigening voorkeursrecht planschade en handhaving worden nader belicht. Ook de overgangsfase tussen het oude en het nieuwe recht komt aan de orde.

Tenslotte wordt in de conclusies kort op een rijtje gezet hoe ruimtelijke ordening er bij een gemeente uit zou moeten zien wat de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en de colleges van burgemeester en wethouders zijn en welke gevolgen de wetgeving heeft voor de ambtelijke organisatie.

Het boek is daarmee uitermate geschikt voor:

  • gemeenteraadsleden
  • leden van B&W die geen portefeuillehouder ruimtelijke ordening zijn maar wel moeten beslissen over RO-zaken
  • leden van provinciale staten
  • front-office medewerkers
  • ambtenaren die zijdelings met RO te maken hebben en zich daarover een beeld willen vormen
  • studenten
  • en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de ruimtelijke besluitvorming.

Auteur: mr. T.H.H.A. van der Schoot

ISBN: 9789073875265

€24.90

Anderen bekeken ook