De ruimtelijke beheersverordening

Description

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In dergelijke gebieden kan in plaats van via een bestemmingsplan, met de verordening het beheer van het bestaande gebruik worden geregeld. Deze verordening kan immers snel en eenvoudig worden vastgesteld: er zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden en er gelden minder strenge eisen voor de inhoud dan voor het bestemmingsplan. En dat terwijl de beheersverordening dezelfde mogelijkheden biedt, zoals het verlenen van een omgevingsvergunning voor activiteiten die niet als een ruimtelijke ontwikkeling in de zin van de wet zijn te beschouwen.

In het boek De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument staat alles wat u moet weten over de toepassing van dit nieuwe, voor de ruimtelijke praktijk interessante en belangrijke instrument. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat zijn de criteria voor het gebruik van dit instrument en wat kan daarin worden geregeld?

De nog jonge praktijkervaringen worden in dit boek meegenomen en er wordt inzicht geboden in de mogelijkheden van de beheersverordening in de praktijk. Met dit boek in de hand kunt u bepalen of de beheersverordening ook voor u een nuttig instrument is.

Auteurs: Prof. dr. F.P.C.L Tonnaer en mr. A. Snijders

ISBN: 9789491073496

INKIJKEXEMPLAAR


Naast dit boek wordt ook de Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht gegeven op 26 september in Utrecht.Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.

€49.50