De taxateur als scheidsrechter

Description

De uitgave De Taxateur als Scheidsrechter - Vastgoed & Geschil (derde druk) is een praktische handleiding voor een efficiënte beslechting van geschillen vanuit de optiek van de taxateur.

In de vastgoedbranche komen prijzen en waarderingen veelvuldig door middel van arbitrage of bindend advies tot stand. Denk aan vastgelopen prijsonderhandelingen of aan transacties waarbij partijen tot elkaar veroordeeld zijn zoals bij koopopties voorkeursrechten of erfpachtherzieningen.

In dit boek worden vier varianten van alternative dispute resolution besproken:

  • bindend advies
  • arbitrage
  • bemiddeling
  • mediation

Deskundigen en opdrachtgevers hebben weinig eenduidige opvattingen over de toepasselijkheid of over de optimale organisatie van deze varianten. De varianten worden besproken aan de hand van praktische aspecten zoals:

  • onafhankelijkheid in relatie tot voordracht en benoeming
  • oordeel
  • duur en kosten
  • vertrouwelijkheid
  • aantal en achtergrond van deskundigen
  • uitvoerbaarheid.

Auteur: drs. P.C. van Arnhem

ISBN: 9789491073175

INKIJKEXEMPLAAR

Verschenen in 2011


Meer weten? Naast dit boek wordt ook de cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening gegeven op 3 december in Utrecht.

Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren brengt inzicht in de instrumenten ter bestrijding van de leegstand enerzijds en met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen anderzijds.


€59.00

Anderen bekeken ook