De Wereld van Renovatie en Transformatie, een staalkaart

Description

De Wereld van Renovatie en Transformatie biedt een overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij herbestemmen en transformatie. Het is geen standaard handboek, maar het besteedt extra aandacht aan de specifieke aspecten die spelen bij renovatie en transformatie, zoals leegstand, BTW, financieringsconstructies en duurzaamheid. Het boek is geschreven door diverse auteurs, ieder expert op hun eigen vakgebied.

Na een lange periode van nieuwbouw bevindt Nederland zich op een omslagpunt van bouwen naar transformatie, van groei naar stabilisatie of krimp. Dit zorgt voor allerlei nieuwe uitdagingen, waar financiën en economie mogelijk dominanter zijn dan proces, wetgeving en techniek.

Onder andere het Nationaal Plan Herbestemming is al met projecten rond deze transformatie bezig. Dit boek is hier een goede aanvulling op. Iedereen die werkzaam is binnen de ruimtelijke ordening en vastgoedwereld krijgt immers te maken met deze nieuwe realiteit. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmedewerkers van de overheid, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, architecten, advocaten ruimtelijk bestuursrecht, medewerkers van corporaties, accountants, taxateurs, ZZP-ers: de hele branche zal zich voor een groot deel moeten heroriënteren.

Het boek behandelt niet alleen verschillende, specifieke aspecten van renovatie en transformatie, maar bevat ook vele voorbeelden van de toepassing hiervan. Het boek telt bij elkaar zo'n 300 bladzijden, welke rijkelijk zijn geïllustreerd met afbeeldingen en voorbeelden.

Hoofdredactie: ir. F. PH. Bijdendijk en mr. ing. A.T. Alderliesten

ISBN Hardcover: 9789491930539


Recensie

"In de nieuwste uitgave over renovatie en transformatie diepen verschillende auteurs het thema herbestemmen verder uit - zoals het ruimtelijk ordeningsrecht, fiscale aspecten en energiegebruik - en geven de lezer in 12 hoofdstukken en 260 pagina's een 'staalkaart' van de meest actuele inzichten. Lezen dus dat boek dat een goed inzicht geeft in de uiteenlopende aspecten van renoveren en transformeren!" - Platform31

€49.00