De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering

Description

De uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering beoogt op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de woningwet en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader van deze wet.

Vanaf 1 juli 2015 is de corporatiesector geconfronteerd met zeer sterk gewijzigde regelgeving, waarbij de overheid kiest voor stevige sturing van de activiteiten van woningcorporaties. Deze nieuwe Woningwet, Besluit en Regeling bevatten een grote verzameling van bepalingen, verwijzingen en verplichtingen. Een dik pakket dat zich moeilijk laat lezen, terwijl een goed inzicht in deze complexe spelregels noodzakelijk is om actief in en met de volkshuisvesting te acteren.

In heldere en begrijpelijke taal wordt de lezer meegenomen door de verschillende wettelijke bepalingen, verwijzingen en voetnoten. Heldere schema’s en kaders ondersteunen de tekst, zodat de lezer in een oogopslag kan zien hoe de verbanden tussen de verschillende bepalingen en uitwerkingen zijn. Duidelijk wordt welke nieuwe spelregels van belang zijn, wat hun impact is op de interne organisatie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht.

Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen die in de corporatiesector werkt op bestuurlijk en toezichthoudend niveau, maar is ook geschikt voor alle corporatiemedewerkers en voor iedereen die te maken heeft met corporaties, zoals gemeenten, bewonersorganisaties, Woonbond en accountants.

Auteur: J.B.W. (Hans) van Vark RA

ISBN: 9789491930607

Verschenen: 1 juli 2016. De nieuwe tweede druk verschijnt 22 maart 2017.


Recensies

1. Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder Woningstichting GoedeStede

"Het boek 'Woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid, van regels tot uitvoering' doet precies wat het belooft en maakt daarmee de kost een stuk fijner. In heldere taal wordt de lezer meegenomen door de verschillende wettelijke bepalingen, verwijzingen en voetnoten. De schrijver oordeelt niet, maar geeft objectief en feitelijk weer hoe de wet, het besluit en regeling 'in elkaar steken'. Voor betrokkenen bij de corporatiesector is een handig naslagwerk geschreven. Voordat je verdwaalt in alle wetteksten zal dit boek een mooi spoorboekje zijn en vind je snel wat je zoekt. Ik kan mij voorstellen dat de minister 150 exemplaren van dit boek bestelt voor de leden van de Tweede Kamer en in een aanbiedingsbrief schrijft: 'Kijk, dit bedoelde ik nou echt, ik zou willen dat ik het zo helder had opgeschreven!'"

2. Albert Kerssies, directeur VTW

"De regels van de woningwet worden perfect uitgelegd, waardoor een goede uitvoering van de woningwet niets meer in de weg staat. Het boek gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader van de woningwet. Het biedt een compleet overzicht van de woningwet 2015 in normale taal, zonder echt saai te worden. Alle aspecten van de nieuwe woningwet worden gedegen behandeld en goed en begrijpelijk uitgelegd, vanuit een mooie context en een logisch denkkader en handelingskader. Het is geschreven in begrijpelijke taal, voor iedereen die te maken heeft met de woningwet en werkzaam is in de corporatiesector. Het is naast een mooi naleesboek ook een prima stuk ‘gereedschap’ die helpt bij het begrijpen en goed toepassen van de woningwet. Na het lezen van dit boek weet je heel goed wat de woningwet voor gevolgen heeft voor de corporatie en hoe je deze woningwet in de praktijk moet en kunt toepassen ook in relatie tot het externe toezicht."

3. Ben Spelbos, als voorzitter van de auditcommissie/lid van de RvC van Woningstichting Portaal en Woningstichting Intermaris

"Het boek geeft op een complete en logische wijze weer wat er allemaal in de regelgeving is opgenomen en welke actie er wel of niet wordt verwacht van de corporatie. Voor de leesbaarheid en het begrip is een inhoudsopgave gekozen die veel meer aansluit bij de dagelijkse gang van zaken binnen de corporatie. Een groot voordeel is verder dat de regelgeving per onderwerp samengevat is weergegeven in relatief begrijpelijke taal. Een duidelijk pluspunt ten opzichte van de veelal taaie wetteksten. Kortom dit boek is feitelijke ‘verplichte kost’ voor toezichthouders en andere direct belanghebbenden bij de woningcorporatie."

4. Jan van der Moolen, adviseur, visitator en commissaris

"De nieuwe Woningwet en het daarop gebaseerde Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting van juli 2015 zijn geen eenvoudige kost voor een bestuurder, adviseur of intern toezichthouder. Gelukkig heeft Hans van Vark tijd en zin gehad om die toch redelijk complexe materie van de nieuwe wetgeving in een twaalftal hoofdstukken uit te leggen en te verduidelijken. Goed en overzichtelijk naar inhoud en betekenis gerangschikt. De primaire processen van verhuur, onderhoud en financieren, maar ook de procedures en processen van verantwoorden, beheersen en toezicht. Daarmee is het boekwerkje een noodzakelijk iets geworden voor elke bij een woningcorporatie verantwoordelijk functionaris. Geen stof om naast je bed op het nachtkastje te leggen, maar wel bij de hand houden om te beseffen waar het in de nieuwe regelgeving om draait. En handige lijstjes waaraan voldaan moet worden!"

€49.00