Handboek APV en Bijzondere Wetten, digitaal

Description

In het Digitale Handboek APV en Bijzondere wetten wordt de aard strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van de bijzondere wetgeving uiteengezet. Bepalingen en regels uit de volgende wet- en regelgeving komen uitgebreid aan de orde:

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Drank- en Horecawet
  • Wet op de kansspelen
  • Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
  • Zondagswet
  • Winkeltijdenwet
  • Wet op de kansspelen
  • Wet Bibob
  • Europese Dienstenrichtlijn
  • Dienstenwet

Uiteraard wordt daar waar nodig gerefereerd aan de toepasselijke bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

Het geheel wordt ondersteund met vele praktijkvoorbeelden, jurisprudentie, schema's, handreikingen, tabellen, modellen en checklists.

Het digitale handboek is geschikt voor iedereen die werkzaam is op het vakgebied van bijzondere wetgeving zoals gemeenteambtenaren van de afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken.

Deze digitale versie is zeer goed doorzoekbaar op trefwoord. Bij verwijzingen naar jurisprudentie en wetgeving in de tekst, kunt u direct doorlinken naar de betreffende uitspraak of wet.
Het is mogelijk dit product aan te schaffen in combinatie met de RechtBank.nu Bijzondere Wetgeving. Dit stelt u in staat zoekopdrachten uit te voeren die zowel het boek, uitspraken als wetgeving omvatten.

Kijk ook voor meer informatie op RechtBank.nu

Auteur: F. Joosten


De prijs van dit digitale product bedraagt € 99 voor een jaar lang toegang.
Iedere volgende gebruiker betaalt 15% van dit bedrag: € 14,85.

De cursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten..
In het Handboek APV en Bijzondere wetten wordt de aard strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van de bijzondere wetgeving uiteengezet.
€79.00