Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, digitaal

Description

Deze nieuwe (vijfde) druk van het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.

Dit boek gaat uit van de meest recente wetswijzigingen (zoals ook de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en Wet plattelandswoningen) en bevat recente, trendsettende jurisprudentie, 'kanttekeningen voor de praktijk' en een doorkijk naar de toekomstige Omgevingswet.

In de digitale versie kunt u doorlinken naar wetgeving en jurisprudentie waarnaar in de tekst verwezen wordt, is zeer goed doorzoekbaar en altijd te raadplegen, ook op uw iPad of smartphone.

Auteur: mr. T.H.H.A. van der Schoot

De prijs van dit digitale product bedraagt € 99 voor een jaar lang toegang.
Iedere volgende gebruiker betaalt 15% van dit bedrag: € 14,85. Neemt u contact op via info@berghauserpont.nl als u toegang wilt voor meerdere gebruikers.


De Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht wordt gegeven op 26 september in Utrecht.
Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.
€99.00