Horecawetgeving

Description

De delen Drank- en Horecawet en Overig Horecarecht vormen samen het complete overzicht van wetgeving noodzakelijk voor de horecabranch.

In deel 2 van de serie Bijzondere wetgeving wordt de Drank- en Horecawet uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven.

In deel 3 wordt een nadere toelichting gegeven op het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel, de exploitatie van een terras en de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores. Voorts wordt aandacht besteed aan het nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting op het instellen van een alcoholverbodsgebied. Tevens wordt stil gestaan bij overschrijding van de geluidsvoorschriften bij collectieve en incidentele festiviteiten.

Beide delen worden ondersteund met vele praktijkvoorbeelden, begrippen, jurisprudentie schema's, handreikingen, tabellen, modellen en checklists.

Deze uitgaven zijn zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en alle andere professionals die zich dagelijks bezighouden met het toepassen en uitvoeren van het horecarecht.

Auteur: F. Joosten

NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.


€105.00