Duurzaamheid binnen gemeenten

Description

Inleiding
Duurzaamheid is, ondanks de bezuinigingen en de verminderde belangstelling, bij veel gemeenten toch nog steeds een speerpunt. Dat heeft vooral te maken met het besef dat we duurzamer moeten gaan leven en dat groen in blijft. De huidige bezuinigingen lijken een bedreiging voor het realiseren van de ambities. Dat is maar ten dele waar, de bezuinigingen dwingen ook tot een zakelijke aanpak waarbij een duurzame ontwikkeling onderdeel is van reguliere bedrijfsprocessen. En daar liggen kansen. Juist door aan te sluiten bij reguliere processen kunnen resultaten geboekt worden zonder dat hiervoor extra budget nodig is.

Inhoud en resultaat
Hierbij is natuurlijk het uitgangspunt dat alle afdelingen (en niet alleen de afdeling milieu) binnen gemeenten meegaan. Sterker nog, andere afdelingen zijn voor een deel verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling binnen de gemeente. Het is goed deze verantwoordelijkheid te benoemen en vervolgens te onderzoeken welke instrumenten kunnen helpen bij het invullen van deze verantwoordelijkheid. Er is een aantal afdelingen/functies waar veel kansen liggen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling:
1. Projectmanagers ruimtelijke ordening: ambities realiseren
2. Projectmanagers bouwen, verkeer en milieu: fungeren als opdrachtgever
3. Bouwplantoetsers- en toezichthouders
4. Managers wijkbeheer
5. Afdelingen inkoop

Ieder heeft een verschillende informatiebehoefte en een eigen rol in duurzaamheid. Daarom is voor elk van deze groepen een apart programma samengesteld, dat toegespitst is op hun werkzaamheden en hun specifieke invloed op duurzaamheid.

Doelgroep
De cursus is primair bestemd voor bovenstaande doelgroepen binnen gemeenten. Verder zijn de modules ook interessant voor medewerkers van provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksdiensten als Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, etc.

Opzet incompany
Deze cursus is met name geschikt om als incompany binnen een gemeente (of andere organisatie) te geven. Dan wordt het programma specifiek ingericht op het duurzaamheidsbeleid en de thema’s van een gemeente zelf. De onderwerpen en workshops worden gezamenlijk gedaan om zo inzicht en begrip te krijgen in elkaars werkzaamheden en samen ambities te formuleren. Dit is de beste garantie dat uw duurzaamheidsbeleid breed gedragen wordt.

De standaard incompany-cursus is een gezamenlijke cursus voor circa 6-12 sleutelmedewerkers: milieu/duurzaamheid, projectleider RO, projectleider bouwen, bouwplantoetser, inkoop, (wijk)beheer.
Onderdeel van de cursus is een workshop om te komen tot een plan van aanpak om duurzaamheid in alle gelederen van de gemeente/organisatie te implementeren.
In overleg wordt de tijdsduur in dagen bepaald, van 1 tot 2 dagen.

Echter, er kan in overleg ook gekozen worden voor de uitgebreide versie van het programma. Dan gaan de bovenstaande groepen de programma’s apart volgen (klik door naar het programma). Het programma wordt dan op maat samengesteld.

Afhankelijk van de aantallen deelnemers, de gekozen modules en de duur ervan, wordt een prijs vastgesteld.
Indien u interesse hierin heeft kunt u contact opnemen met de programmamanager, 020-8200 908 of academy@berghauserpont.nl .   

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€0.00