eLearning module Drank- en Horecawet + Handboek DHW

Description

Maak u op een simpele, interactieve manier de ins en outs van de Drank- en Horecawet eigen op een door u zelf gekozen moment.

De eLearning module Drank- en Horecawet bevat meer dan 200 oefenvragen met betrekking tot de gehele Drank- en Horecawet. Per vraag krijgt u een toelichting bij het juiste antwoord.

De module houdt de foutief beantwoorde vragen bij en reikt vervolgens nieuwe vragen over deze onderwerpen aan. Op deze manier wordt de gebruiker gedwongen om de situaties beschreven bij de foutief beantwoorde vragen, goed te bestuderen, bijvoorbeeld aan de hand van de in de module gegeven toelichting of aan de hand van het Handboek Drank- en Horecawet.

De module kan tevens als App (MemoTrainer) op de mobiele telefoon of iPad worden gebruikt (te downloaden via de Appstore). Met de MemoTrainer kan gericht naar een examendatum getraind worden. Ook biedt het korte, dagelijkse trainingen aan die ervoor zorgen dat de kennis op een makkelijke manier in het langetermijngeheugen wordt opgenomen.

De module is bedoeld om beleidsambtenaren, vergunningverleners, handhavers, boa's en horecaondernemers op een praktische manier de Drank- en Horecawet eigen te maken. Daarbij is het een uitstekend trainingsinstrument voor het examen van de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet”. Het kan, mogelijk in combinatie met het Handboek Drank- en Horecawet, editie 2014, en eventueel extra ondersteuning door een vakdocent, ook worden gebruikt als alternatief voor de opleiding.

De prijs voor toegang tot de cursus, in combinatie met het Handboek Drank- en Horecawet bedraagt € 249 (exclusief 21% btw).
Na aanschaf ontvangt u direct de inloggegevens waarmee u aan de slag kunt.

Bekijk hier de demo van de module.


Wilt u uitsluitend het handboek Drank- en Horecawet bestellen voor €69?

Wilt u uitsluitend de eLearning module voor €199?

€249.00