Evenementen in de praktijk

Description

Dit handboek is vervangen door Evenementen (deel 7) uit de Serie Bijzondere Wetgeving. Kijk hier!


In Evenementen in de praktijk wordt het concept van een evenement besproken en de toepasbaarheid daarvan door de gemeente. Alle aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement worden afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang besproken. Daarbij worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen, ontheffingen en processen. Tevens worden de verschillende juridische grondslagen van evenementen en de verscheidenheid aan aanpalende wet- en regelgeving uitgebreid toegelicht.

Daarnaast wordt het bestuurlijke en juridische proces van beoordeling van de aanvraag evenementenvergunning, de regie, de advisering en de uiteindelijke besluitvorming en vergunningverlening nader toegelicht mede aan de hand van toepasselijke en actuele jurisprudentie.

Dit boek vormt een leidraad voor alle praktische aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement. Te denken valt aan veiligheidsplannen crowd management fasering en relevante vergunningsvoorschriften.

Auteur: F. Joosten

ISBN: 9789491073168

INKIJKEXEMPLAAR

€59.00

Anderen bekeken ook