Exploitatieplannen

Description

Aanleiding
Bij gebiedsontwikkeling is inzicht hebben in de inhoud van exploitatieplannen en in het proces van de totstandkoming ervan steeds belangrijker geworden. Jurisprudentie bevestigt wat uit de Grondexploitatiewet reeds was af te leiden, namelijk:

  • het bestuursrecht is van doorslaggevende betekenis bij de voorbereiding en inhoud van exploitatieplannen en
  • het is van belang te zorgen voor een integrale afstemming met het bestemmingsplan.

Uiteraard is ook een inhoudelijk gedegen exploitatieplan belangrijk ten behoeve van het doorlopen van een efficiënt proces. Deze onderdelen komen aan de orde bij deze cursus.

Inhoud en resultaat
Deze cursus gaat in op inhoudelijke elementen van exploitatieplannen, zoals onderdelen van de exploitatieopzet, de regels en kaarten. De cursus wordt ook gegeven vanuit de sturingsmogelijkheden die gemeenten via exploitatieplannen hebben. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van het bestuursrecht. De cursus veronderstelt enige basiskennis van de Grondexplotatiewet.

Aan het eind van de dag kennen de cursisten de belangrijkste elementen en mogelijkheden van exploitatieplannen en hebben zij inzicht in strategische aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding van exploitatieplannen.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor een groot aantal van de specialisten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in exploitatieplannen. Dit kunnen zijn:

  • Projectleiders
  • Vastgoed- en grondbedrijfjuristen
  • Beleidsmedewerkers RO
  • Projectontwikkelaars
  • Gebiedseconomen
Werkzaam bij overheidsinstanties, projectontwikkelaars, woningcorporaties en adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00