Flex BV, Tekst & Toelichting (oud)

Description

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De wetsartikelen die wijzigen ten gevolge van de invoering van de Flex-B.V. kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij behorende parlementaire toelichting. Flex BV, Tekst & Toelichting bevat per wetsartikel en per het daarin behandelde onderwerp de toelichting van de regering in de parlementaire stukken.

De Flex-BV kan volgens de wetgever een impuls geven aan de bedrijvigheid in Nederland en aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor bedrijven. Het oprichten van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna: bv's) wordt eenvoudiger onder andere door het verlaten van het vereiste van het minimumkapitaal dat nu nog bij de oprichting gestort moet worden. Er wordt ruimte geboden voor maatwerk door het creëren van vergaande vrijheid voor de inhoud van de statuten. De inrichting van de vennootschap zal nog beter afgestemd kunnen worden op de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders.

Daarnaast is in het nieuwe bv-recht een evenwichtig systeem van bescherming van crediteuren en van minderheidsaandeelhouders ingepast. Het wetsvoorstel bv-recht is van groot belang voor het beperken van de administratieve lasten van het bedrijfsleven en speelt in het kader daarvan ook een rol in de bestrijding van de huidige economische crisis.

Door het uitgebreide trefwoordenregister zijn de behandelde onderwerpen zijn zeer efficiënt en eenvoudig terug te vinden.

Deze uitgave is besproken in Notariaat Magazine (10/2012)
ISBN: 9789491073458

Onder redactie van: mr. W. Bosse, notaris bij BNCL

INKIJKEXEMPLAAR


Wilt u eveneens online toegang tot deze titel alsmede een overzicht van de wijzigingen per onderwerp en alle relevante aanverwante wetgeving en kamerstukken, klik dan hierhttp://www.berghauserpont.nl/product/boek-2-bw-geconsolideerd-tweede-druk
Boek 2 BW (geconsolideerd)
bevat naast de actuele wettekst een vergelijking met de vorige wettekst. Naast de wijzigingen naar aanleiding van de Flex B.V. en de Wet Bestuur & Toezicht zijn ook de wijzigingen door Wet aanpassing Enquêterecht en door de Wet Corporate Governance Code opgenomen.

€99.00