Flexibilisering BV-recht

Description

Inleiding
Het ondernemingsrecht in Nederland is in 2012 ingrijpend veranderd. De wettelijke regels voor de B.V., de rechtspersoon die in Nederland het meest gebruikt wordt, is geheel gewijzigd. Hierdoor is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ('BW') ingrijpend gewijzigd..

De wijziging betreffen onder meer:
  • de regels m.b.t. kapitaalbescherming worden afgeschaft
  • de inrichting van de statuten worden flexibeler (minder dwingend recht)
  • er worden nieuwe soorten aandelen geïntroduceerd, namelijk de winst- en stemrechtloze aandelen
  • de geschillenregeling wijzigt.

Gelijktijdig met de invoering van de Flex-B.V. zal de wet Bestuur & Toezicht (Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen) in werking treden.

Deze wet bevat onder meer:

  • een wijzing van de tegenstrijdig belang regeling,
  • verduidelijkt de regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen,
  • introduceert een nieuwe bestuursstructuur: de one-tier board.

Daarnaast bevat deze wet nieuwe wettelijke regels voor de beperking van toezichthoudende functies voor bestuurders en commissarissen van grote N.V.'s, B.V.'s en stichtingen.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt inzicht geboden in de nieuwe regels van Boek 2 BW en de gevolgen van de wetswijziging voor bestaande B.V.'s.

Doelgroep
Primair is de cursus bestemd voor advocatuur, bedrijfsjuristen, (kandidaat-)notarissen, financiële sector, accountancy, insolventie. En secundair voor iedereen die in de praktijk met BV’s te maken heeft en krijgt.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 4 studie-uren rekenen.

Voor notarissen:
De cursus is geaccrediteerd door de KNB, te vinden op KNB PE-online.

Voor advocaten:
Door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal

U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel Boek 2 BW met de geconsolideerde tekst na invoering Flex BV en Wet Bestuur & Toezicht. Kijk hier voor meer info.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder

€395.00