Geluid ruimtelijk geordend

Description

Inleiding

Van oudsher stelt het geluidzonebeheer van industrieterreinen de gemeenten voor juridische problemen. De toetsing via het milieurechtelijke kader kan er niet in voorzien dat industrieterreinen waarop grote lawaaimakers zijn toegestaan doelmatig worden gebruikt. Het milieurecht brengt geenordening tot stand. Het gevolg is dat de zone ‘volloopt’ zonder dat de gemeente daar enige regie op heeft. Industrieterreinen worden daardoor niet optimaal gebruikt. Voor nieuwvestiging of uitbreiding van geluidproducerende bedrijvigheid is fysiek nog voldoende ruimte binnen de (zone)grens van het industrieterrein maar akoestisch niet meer. Niet alleen voor de gemeenten is het gebrek aan controle over het gebruik van de geluidruimte onwenselijk. Ook voor de gevestigde bedrijven is het schadelijk. De één snoept de geluidruimte van de ander op.

Het zonebeheerplan kan dit gat blijkens jurisprudentie niet opvullen, de ruimtelijke ordening kan dat wel. De vraag is dan hoe de koppeling tussen geluid en bestemmingsplan vorm moet worden gegeven. Deze cursus geeft het antwoord op die vraag.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische en de akoestische aspecten van de koppeling van een zonebeheerplan aan het instrument van het bestemmingsplan. De belangrijkste akoestische uitgangspunten worden toegelicht, alsmede de kwesties rondom het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan, de inhoud van de verbeelding en de regels en de procedures rondom vergunningverlening en handhaving.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die actief is op het snijvlak van industrielawaai en ruimtelijke ordening. Dan gaat het om medewerkers/juristen van gemeenten, provincies en milieudiensten die betrokken zijn bij het beleid en beheer van geluidruimte, zowel de ruimtelijke ordenaars als de beleidsmakers voor het milieubeleid, de plan- en milieutoetsers en de handhavers.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af. Lees verder hier.

Tevens ontvangt u het boek Geluid en Ruimte van Jan Granneman.

Meer informatie en aanmelding

Kijk hier verder


€595.00

Anderen bekeken ook