Handboek APV en Bijzondere wetten

Description

Dit handboek is vervangen door deel 3 en deel 5 uit de Serie Bijzondere Wetgeving. Kijk hier!


In het Handboek APV en Bijzondere wetten wordt de aard strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van de bijzondere wetgeving uiteengezet. Bepalingen en regels uit de volgende wet- en regelgeving komen uitgebreid aan de orde:

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Drank- en Horecawet
  • Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
  • Zondagswet
  • Winkeltijdenwet
  • Wet op de kansspelen
  • Wet Bibob
  • Europese Dienstenrichtlijn
  • Dienstenwet

Uiteraard wordt daar waar nodig gerefereerd aan de toepasselijke bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

Het geheel wordt ondersteund met vele praktijkvoorbeelden jurisprudentie schema's handreikingen tabellen modellen en checklists.

Het handboek is geschikt voor iedereen die werkzaam is op het vakgebied van bijzondere wetgeving zoals gemeenteambtenaren van de afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken.

Auteur: F. Joosten


€79.00

Anderen bekeken ook