Handboek Drank- en Horecawet

Description

In dit nieuwe Handboek Drank- en Horecawet, Tekst en Uitleg door Frank Joosten wordt de nieuwe wet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden op een artikelsgewijze manier onder de loep genomen.

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij is geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s die de auteur de achterliggende periode van vele praktijksituaties heeft gemaakt. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Ook is achtergrondinformatie over diverse onderwerpen toegevoegd, bedoeld om de in het handboek besproken onderwerpen makkelijker “op z’n plek te laten vallen”.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voor in het boek opgenomen opdat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven.

In dit boek wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder relevant zijn. Tevens dient de uitgave als naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen en vergunningverleners die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet.

Half maart verschijnt een nieuwe druk van deze uitgave.

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 9789491073861

INKIJKEXEMPLAAR

€59.00