Handboek Luchtvaartregelgeving

Description

Het Handboek Luchtvaartregelgeving geeft alle benodigde kennis over de luchtvaartvoorschriften. Het verschaft inzicht door middel van een praktische kijk in de luchtvaartregels en de bruikbaarheid daarvan in de luchtvaart.

Door het internationale karakter van de luchtvaart zijn de hoofdstukken in dit boek zo opgezet dat eerst de internationale ICAO-regels en de Europese verordeningen en richtlijnen op luchtvaartgebied worden behandeld en vervolgens de specifiek voor Nederland geldende luchtvaartregelgeving wordt uiteengezet. Verder is bij de opzet de stof die een beginnend vlieger dient te beheersen als criterium gehanteerd.

Dit boek is bedoeld als naslagwerk voor een ieder die al dan niet beroepsmatig te maken heeft met de praktische toepassing van luchtvaartregels in bepaalde sectoren van de luchtvaart. Tevens bevat het leerstof voor zowel de beroepsvlieger als de recreatieve vlieger voor het examenvak Air Law.

Auteurs: mr. R.M. Schnitker en A.G.H. Rossing

ISBN: 9789491073182

€69.00

Anderen bekeken ook