Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Description

NB: Eind februari verschijnt de vijfde druk van het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw. Klikt u hier voor meer informatie.


De volledig herziene (vierde) druk van het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw een compleet nieuw handboek waaraan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden ten grondslag ligt.

De Wabo loopt als een rode draad door het boek en in Hoofdstuk 2 wordt aandacht besteedt aan de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe wet. In diverse hoofdstukken worden de specifieke onderdelen die van belang zijn voor het publieke bouwrecht verder uitgediept. Er is een nieuw hoofdstuk met betrekking tot bouwactiviteiten en vergunningvrij bouwen en een apart hoofdstuk over de Crisis- en herstelwet.

Dit boek is niet alleen geschikt voor studenten planologie of ruimtelijk bestuursrecht maar is ook voor beleidsmedewerkers bij de overheid de advocatuur de vastgoedmarkt en personen die met de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening en het bouwrecht te maken hebben. Het accent ligt op de juridische en bestuurlijke aspecten. Naast de nodige theoretisch bagage worden talloze handreikingen voor de praktijk gegeven.

Auteur: mr A.W. Klaassen

ISBN: 9789073875890

INKIJKEXEMPLAAR

€79.00

Anderen bekeken ook