Handboek Wet Verbetering Poortwachter (vijfde druk)

Description

Het Handboek Wet Verbetering Poortwachter is een uitgebreid naslagwerk over alles wat met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) te maken heeft. Deze wet is van belang als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Want de WVP legt de werknemer en werkgever dan veel verplichtingen op. En als de werkgever niet het juiste doet of niet op tijd dan kan het UWV een werkgever verplichten het loon van zijn werknemer nog maximaal 1 jaar door te betalen. En dat risico (soms al gauw meer dan € 20.000) kan de werkgever niet verzekeren.

Het is daarom belangrijk dat u weet wat en wanneer u iets moet doen. Uiteraard kan een arbodienst u daarbij helpen maar de praktijk wijst uit dat in meer dan 10% van de gevallen (zo’n 6.000 keer per jaar) de werkgever toch het verkeerde of onvoldoende heeft gedaan. Kennis is daarom van belang.

In dit handboek vindt u alles wat relevant voor u is. Niet alleen wordt uitgelegd hoe het UWV de re-integratie inspanningen toetst. Maar daarnaast passeren ruim 30 andere onderwerpen de revue zoals: Wat is verzuim en hoe kan ik dat reduceren? Wat is passende arbeid en hoe zit het met re-integratie en spoor 1 of 2? En wat is de rol van het UWV precies, die van arbodiensten en van re-integratiebedrijven?

Wijzigingen die zijn opgenomen in de vijfde druk:

  • Verandering in het ontslagrecht (als men een niet aan zijn re-integratie meewerkende werknemer zou willen ontslaan);
  • Veranderingen in de ontslagprocedure (men kan niet meer kiezen of de procedure via de UWV of de kantonrechter wordt gestart);
  • Verduidelijking onder andere m.b.t. het aanvragen van een IVA uitkering, re-integratie traject en aanvraag schadevergoeding;
  • Bepaling door UWV van de loonwaarde;
  • Actuele wetteksten opgenomen achterin het boek.

Met dit boek weet u wat u moet doen, waarom en wanneer en kunt u op gelijk niveau communiceren met alle professionals. Het boek is daarom een aanrader, niet alleen voor werkgevers en werknemers maar ook voor arbo-professionals, personeelsmanagers en leidinggevenden.

Auteur: Rob Joosten

ISBN: 9789491930515

Verschenen in januari 2016

€89.00

Anderen bekeken ook