Het gewijzigde Activiteitenbesluit

Description

Aanleiding
Op 1 januari 2011 is het Activiteitenbesluit ingrijpend gewijzigd. In het Activiteitenbesluit zijn bedrijven ingedeeld in drie categorieën type A, type B of type C. Er is daarbij een koppeling gelegd met het Besluit Omgevingsrecht (Bor) van de Wabo. De wijzigingen hebben met name grote gevolgen voor bedrijven die afvalstoffen innemen, be-verwerken en/of op-overslaan.

Verder is er een nieuwe figuur toegevoegd: Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Het kan dus zijn dat voor de bedrijfsactiviteiten een melding op grond van het activiteitenbesluit moet worden ingediend, maar dat daarnaast (als men ook gaat bouwen) ook een omgevingsvergunning op grond van de Wabo dient te worden aangevraagd. Als de bedrijfsactiviteiten ook nog eens te maken hebben met bijvoorbeeld de op- en overslag en be-verwerking van afvalstoffen, dient men daarnaast ook nog een OBM op te stellen.

Tevens verschuift het bevoegd gezag of wordt het opgesplitst. Afhankelijk van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten is ofwel de gemeente ofwel de provincie bevoegd gezag. Daarnaast kunnen taken worden overgedragen aan de RUD’s.

Inhoud en resultaat
Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de wijzigingen van het Activiteitenbesluit, 2e en 3e tranche, en weet u welke actie u op welk moment moet uitvoeren.

Deze cursus is niet gericht op de overgang van de regels van het Besluit Landbouw naar het Activiteitenbesluit. Hier is een aparte cursus voor: Nieuwe agrarische milieuregels

Doelgroep
Primair is de cursus bestemd voor vergunningverleners, handhavers en frontoffice-medewerkers van gemeenten die te maken hebben met inrichtingen die onder het activiteitenbesluit vallen. Daarnaast is de cursus interessant voor bedrijfsleiders / medewerkers van afvalstofinrichtingen die belast zijn met vergunningaanvragen en medewerkers van adviesbureaus.
Tevens kan de cursus interessant zijn voor medewerkers van het (voormalige) bouw- en woningtoezicht, die bij een aanvraag ook met het Activiteitenbesluit in aanraking komen.

Cursusmateriaal

Naast een syllabus krijgt u ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€1,095.00