Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht

Description

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht schetst een duidelijk en toegankelijk beeld van het brede terrein van het omgevingsrecht. Dit boek beschrijft de verschillende deelgebieden waarvan de vergunningstelsels zijn opgegaan in de Wabo.

Met de inwerking treding van de Wabo in 2010 benadrukte het Rijk dat "de ruimtelijke ingreep centraal staat in de besluitvorming" en het bevoegde gezag "een integrale afweging moet maken". Gevolg hiervan is dat er steeds vaker een belangenafweging moet plaatsvinden die afzonderlijke rechts- en taakgebieden overstijgt. Basiskennis van het gehele omgevingsrecht is daarom onontbeerlijk. Vakspecialisten op verschillende deelgebieden hebben een dergelijk overzicht nodig om hun beslissingen gedegen voor te kunnen bereiden. Deze professionals zullen zich moeten verdiepen in de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving op de belangrijkste rechtsgebieden die het omgevingsrecht bevat.

Daarnaast wordt in dit boek ingegaan op een aantal aspecten dat doorwerking dient te krijgen naar de werkorganisatie van gemeenten. Tenslotte worden er actuele ontwikkelingen op het vakgebied en een vooruitblik op de Omgevingswet en de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving gegeven.

Dit boek is geschreven als overzichtswerk voor de dagelijkse praktijk en als introductie op het vakgebied omgevingsrecht.

Auteurs: R. de Waard en B. Oortwijn

ISBN: 9789491073984

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Een geactualiseerde versie van Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht verschijnt medio januari 2016.


Het tijdschrift PRO (Praktijk Omgevingsrecht) bespreekt Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht: "Het boek schetst een duidelijk en toegankelijk beeld van het brede terrein van het omgevingsrecht, waarbij terecht de Wabo centraal wordt gesteld. (...) Al met al een prettig leesbaar boek, geschreven door en voor praktijkmensen, ook voor degenen onder hen die niet op alle onderdelen van het omgevingsrecht even goed thuis zijn."

€42.50

Anderen bekeken ook