Illegaal Grondgebruik en Ruimte

Description

Illegaal Grondgebruik en Ruimte behandelt conflicten die ontstaan over de ligging van grenzen en eigendommen.

Grond is van grote waarde voor particulieren, maar ook voor overheden. De overheid heeft veel grond in eigendom, bestemd voor het uitoefenen van haar taken: wegen, plantsoenen, scholen, winkelgebieden, enz. Niet alle grond die de overheid in eigendom heeft, kan meteen worden bebouwd of gebruikt voor zijn doel. Om allerlei redenen liggen veel stukken overheidsgrond er wat verlaten of zelfs braak bij. Vaak is er weinig sprake van bemoeienis van of onderhoud door de eigenaar en worden allerlei vreemde situaties ontstaan als oneigenlijke schuttingen, parkeerplaatsen of wegen. Als dit gebeurt zonder dat dit in de administratie is verwerkt of juridisch is geregeld, is sprake van »illegaal grondgebruik«.

Soms gaat het mis, dan blijkt de buurman op jouw grond te hebben gebouwd en staan hekken, schuttingen of hagen verkeerd en/of ontstaan er conflicten over de ligging van grenzen, eigendommen en wat dies meer zij. Conflicten kunnen tevens ontstaan naar aanleiding van discussies over gemeentegrond, maar ook andere overheden kennen deze problematiek. Discussies zijn niet altijd te vermijden, maar met de juiste kennis wel op te lossen.

Dit boek is een bijdrage aan het oplossen van dergelijke grensconflicten. Je vindt hier alles wat je moet weten over verjaring, het wettelijk kader, de rechtspraak en de toepassing van dat alles in de praktijk.

ISBN: 9789491930232

Auteur: mr. drs. Liesbeth van Leijen

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2015


Recensie: "Als gemeentejurist ben ik altijd nieuwsgierig naar het recht buiten mijn eigen terrein van het verkeersrecht. Het boek van Liesbeth van Leijen, “Illegaal grondgebruik en ruimte” heb ik in één avond uitgelezen … het leest echt als een trein! Ik vind het een knappe prestatie om dit soort complexe materie in zo’n leesbaar en compact boek te beschrijven. Ondertussen bevat dit boek heel veel doorwrochte verwijzingen en samenvattingen naar en van relevante rechtspraak. Ook voor niet-juristen is dit boek zeer goed te lezen. Nu leest mijn vrouw het boek en zij is geen jurist. Dat zegt wel wat over de didactische kwaliteit van Liesbeth van Leijen. Ik kan het ten zeerste aanbevelen."

- mr. Roeland de Korte, gemeentejurist verkeersrecht, Gemeente Alphen aan den Rijn


Recensie: "Zelden verschijnt er zomaar een boek dat echt van belang is voor de privaatrechtelijke grond(bedrijf)praktijk. Illegaal grondbedrijf en ruimte is er zo een. Verjaring is bar en boos ingewikkelde materie, waar velen mee worstelen. De schrijfster is niet alleen specialist, maar geeft ook in haar colofon aan: Ik wil het recht weer toegankelijk maken voor gewone mensen, zodat mensen hun problemen zoveel mogelijk zelf kunnen oplossen. Geen gemakkelijke opgave, maar ze maakt het zonder meer waar. Hoewel er natuurlijk niet zelden een advocaat aan verjaring te pas komt. Het boek is een heldere, prettig leesbare uiteenzetting in gewone taal, met erg veel aanhalingen uit de jurisprudentie die vervolgens heel duidelijk worden uitgelegd. Als je het boek uit hebt weet je gewoon hoe het zit met verjaring en oneigenlijk grondgebruik. En vooral als je met de problematiek te maken hebt, leest het als een trein. Het boek is een must voor elk gemeentelijk grondbedrijf, maar ook advocaten, ontwikkelaars en zelfs particuliere grondeigenaren die met verjaringsproblematiek te maken hebben zullen er veel aan hebben."

- mr. drs. E.R. Hijmans, Senior adviseur grondbeleid en vastgoedrecht€49.00

Anderen bekeken ook