Integraal horecatoezicht

Description

Inleiding
Binnenkort gaat het toezicht van horeca-inrichtingen over van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar de gemeenten. Her en der in het land heeft men al warm gedraaid met positieve resultaten. Gemeentelijke toezichthouders komen tenslotte altijd al langs de horeca voor bouwen, milieu en brandveiligheid. Dit wordt dus nu uitgebreid met het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dit zal naar verwachting medio 2012 van kracht worden.

Dit betekent een omslag voor twee groepen:

  • de gemeentelijke toezichthouders milieu/bouwen die horeca erbij gaan doen
  • de ‘’oude’’ Drank- en horecawet-inspecteurs van de VWA
Inhoud en resultaat
Deze eendaagse cursus richt zich op de eerste groep: de gemeentelijke toezichthouders. Deze groep heeft vaak al verstand van bouwen en/of milieu, maar moet zich nu de kennis van horecaregelgeving op hoofdlijnen eigen maken, zodat hij/zij het horecatoezicht op integrale wijze kan laten plaatsvinden.

Het is geen diepgaande cursus over de regels van de horecawetgeving; daarvoor zijn andere cursussen (zie www.joostenadvies.nl). Het gaat hier om het kunnen vervullen van de oog- en oorfunctie in het integrale horeca-toezicht.

Doelgroep
Toezichthouders bouwen en milieu bij gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de digitale kennisbank Rechtbank.nu met daarin alle wetgeving, jurisprudentie en handboeken van bijzondere wetgeving en het omgevingsrecht.
Tevens ontvangt u een gratis wettenbundel met alle relevante regelgeving, zoals Drank- en horecawet, Wabo, Awb, Wet op de kansspelen, Wet BIBOB, etc.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00