Integraal werken met de Wabo

Description

Aanleiding
Met de invoering van de Wabo is integraal werken aan belang toegenomen. Wil je Wabo-breed werken, dan is goede samenwerking en communicatie een cruciale succesfactor.

Doel van deze cursus is de samenwerking binnen een gemeente/RUD (of tussen andere overheden) te bevorderen. Dat gebeurt door de deelnemers, werkzaam in verschillende vakgebieden, inzicht te geven in elkaars vakgebied en de rode draad van de regelgeving.

Inhoud en resultaat
De cursus ondersteunt en stimuleert het Wabo-breed werken, inclusief de samenhang met uitvoeringstaken op basis van de Waterwet. De cursus gaat daarbij uit van het levensloop-model uit de Wabo: vanuit vooroverleg naar de realisatie-, gebruik- en sloopfase. Ook geeft de cursus de valkuilen aan als je niet integraal werkt.

De cursus is vooral heel praktisch opgezet. Na een korte uitleg over de praktijk van integraal werken en de regelgeving, gaat men gezamenlijk aan de slag met veel voorkomende integrale vraagstukken, verwerkt in een aantal praktijkcases. Motto is: gebruik elkaars kennis en ervaring!

Doelgroep
De cursus is gericht op vergunningverleners, handhavers, front office en casemanagers van verschillende afdelingen, die de Wabo moeten uitvoeren (bouwen/wonen, milieu, water, ruimtelijke ordening, brandveiligheid). 

Met name is de cursus geschikt voor nieuwe medewerkers van RUD’s die nu integraal moeten gaan werken in een nieuwe organisatie. Voor hen is dit een start-cursus.

Daarnaast is de cursus geschikt voor front-office/vergunningverlening van waterkwaliteitsbeheerders.

Vanwege de interactieve werkvormen is het maximaal aantal deelnemers 15 personen.

Duur van de cursus
Deze cursus wordt als 1-daagse aangeboden. Bij een incompany kunt u hem echter ook als 2-daagse volgen. De keuze is aan u. 

Incompany
Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts, antwoordmodellen van de cases en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00