Jurisprudentie Toezicht en Handhaving Wft

Description

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is al weer enkele jaren in werking. In dat kader is op het gebied van toezicht en handhaving inmiddels een leerzame hoeveelheid jurisprudentie verschenen. Jurisprudentie Toezicht & Handhaving Wft bevat een selectie van relevante uitspraken op het gebied van toezicht en handhaving van de Wft.

Deze uitgave voorziet in de behoefte aan een handzame bundeling van deze uitspraken voor de (rechts)praktijk. De gebruiker krijgt onder meer een goede indruk hoe de toezichthouder de verschillende handhavingsinstrumenten uit de Wft in de praktijk gebruikt en hoe deze in concrete situaties door de rechter worden beoordeeld. De geselecteerde uitspraken zijn voorzien van relevante wetsartikelen trefwoorden vindplaatsen en jurisprudentiele verwijzingen. Tevens is de essentie van de uitspraak weergegeven.

Om de gebruikswaarde van deze bundel voor de praktijk te vergroten is naast voornoemde jurisprudentie een aantal handige bijlagen opgenomen die relevant zijn voor vraagstukken op het gebied van toezicht en handhaving op grond van de Wft (zoals het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Handhavingsbeleid AFM / DNB).

Deze bundel is niet alleen geschikt voor advocaten bedrijfsjuristen en compliance officers maar zeer zeker ook voor de rechterlijke macht en degenen die werkzaam zijn bij de toezichthouders zelf. Daarnaast is deze uitgave van toegevoegde waarde voor het (wetenschappelijk) onderwijs.

Onder redactie van: mr. T.C.B. Homan

ISBN: 9789073875746

INKIJKEXEMPLAAR


Naast dit boek kunt u ook de cursus Wft: toezichts- en handhavingsbevoegdheden AFM en DNB volgen als incompany.De wettenbundel Burgerlijk Wetboek Boek 2 bevat de actuele wettekst van Boek 2 BW, inclusief de wijzigingen na 1 juli 2013

€49.00

Anderen bekeken ook