Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2017

Description

De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 juli 2017. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen raadplegen.

De wettenbundel dekt de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze bundel ook alle regelgeving omtrent de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Alle wijzigingen vanaf 1 juli 2017 zijn verwerkt in de bundel, zoals:

  • Verschillende regelingen en besluiten rondom de Participatiewet
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandingen
  • Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  • Regeling vermogenswaardering Ioaz
  • Uitvoeringsbesluit en -regeling Wmo 2015
  • Jeugdwet en Besluit en Regeling Jeugdwet
  • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De grootste wijzigingen waren te vinden in het Besluit participatiewet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten.

Onder redactie van: mr. H.F. Van Rooij en mr. C.W.C.A. Bruggeman

ISBN: 9789491930447

€29.50