Leegstand en Ruimte (oud)

Description

Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren brengt inzicht in de instrumenten ter bestrijding van de leegstand enerzijds en met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen anderzijds. Daarbij komen zowel ruimtelijk bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke (contractuele) aspecten uitgebreid aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In Nederland staat bijna 7 miljoen m² kantoorruimte leeg. Dit wordt door zowel de overheid als door de markt als een groot (maatschappelijk) probleem gezien. Door de overheid en de markt zijn inmiddels de nodige oplossingen voor dit probleem aangedragen. Grofweg kunnen deze oplossingen worden ingedeeld in instrumenten:

  • ter bestrijding van leegstand: Wet kraken en leegstand op basis waarvan gemeenten een Leegstandverordening kunnen vaststellen.
  • met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen: Wet ruimtelijke ordening de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet.

Daarnaast zijn enkele alternatieve instrumenten ter bestrijding van leegstand denkbaar waarvan sommige een wettelijke grondslag hebben (bijvoorbeeld de contractuele exploitatie- of gebruikersverplichting) en andere niet (verhandelbare ontwikkelrechten de leegstandtaks en de verwijderingsbijdrage).Voorts zijn oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerking (PPS) denkbaar en is een leegstandfonds een reële optie.

Auteurs: mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra.

ISBN: 9789491073366

INKIJKEXEMPLAAR
Deze uitgave maakt deel uit van de serie Ruimtelijk Relevant. Bij een abonnement op de serie Ruimtelijk Relevant ontvangt u 20% korting.
€39.00

Anderen bekeken ook