M.e.r.-beoordeling

Description

Aanleiding
Per 1 april is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Er zijn minder activiteiten direct m.e.r.-plichtig, maar er is wel vaker m.e.r.-beoordeling nodig.

Belangrijke wijziging is  dat de drempelwaarden in de zogenoemde D-lijst niet meer absoluut zijn, maar indicatief. Dit betekent dat het bevoegd gezag zich nu bij bijna alle plannen/projecten/activiteiten moet afvragen of er geen aanzienlijke milieugevolgen optreden en er dus een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Zolang de activiteit niet boven de indicatieve drempel komt, is deze motivering wel vormvrij, maar hoe dichter de drempel wordt genaderd hoe zwaarder de motiveringsplicht wordt.

Het is van groot belang dat dit goed geregeld is, anders wordt je terug gefloten door de rechter. En dit betekent verlies van tijd en geld.

Inhoud en resultaat
Deze cursus frist eerst nog eens op hoe het systeem van milieueffectrapportage momenteel in elkaar steekt. Want dat is na alle wijzigingen en aanvullende jurisprudentie de laatste jaren vaak ook weggezakt. Daarna wordt ingezoomd op de m.e.r.-beoordeling. Wanneer is die nu nodig en hoe geef je die motiveringsplicht nu vorm in de praktijk?  Wanneer doe je wat en hoe ziet je motivering er uit?
Een inhoudelijk aspect wat vaak speelt is natuur, dus dit wordt apart uitgelicht.

Verder gaat u aan de slag met een aantal praktijkcases om het zo concreet mogelijk te maken.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00