Model Inkoopbeleid

Description

In Model Inkoopbeleid staat de (semi)overheid als uitvoerder van wetgeving op basis van politieke besluitvorming centraal. In het kader van de op handen zijnde Aanbestedingswet biedt deze uitgave een alternatief model dat ruimte laat voor beleidsvrijheid waar mogelijk en juridisch correct is.

Inkoop wordt hierbij beschouwd als een faciliterend proces en aanbesteden als een van vele mogelijke manieren van inkoop. Bovendien doet het model recht aan de complexiteit van diverse maatschappelijke belangen waarmee (semi)overheden zich geconfronteerd zien.

De (semi)overheid als uitvoerder van wetgeving op basis van politieke besluitvorming staat centraal.Het model laat ruimte voor beleidsvrijheid waar mogelijk en is juridisch correct.

Auteur: mr. T.H.G. Robbe

ISBN: 9789491073045

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2010

€29.00