Natuur en Ruimte

Description

In Natuur en ruimte wordt op praktische wijze een overzicht van de regelgeving rond soorten- en gebiedsbescherming geschetst met name Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. Hoe houdt je binnen de ruimtelijke ordening rekening met de belangen van de natuur zoals die wordt geborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet? Hoe werkt het ruimtelijk relevante natuurbeschermingsbeleid door in de ruimtelijke planvormen?

Natuur en ruimte bevat grofweg drie onderdelen:

  • de natuurwetgeving in relatie tot de ruimtelijke wetgeving
  • het ruimtelijk relevante natuurbeleid (zoals m.b.t. de Ecologische hoofdstructuur)
  • de doorwerking van het natuurbeleid en de natuurwetgeving binnen de ruimtelijke ordening (ruimtelijke planfiguren en flexibiliteitsmogelijkheden)

Deze uitgave is besproken in Milieu en Recht (mei 2012) en Vakblad Natuur Bos Landschap (mei 2012).

Auteurs: mr. E.T. de Jong en mr. drs. L. Boerema

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2012

€39.00

Anderen bekeken ook